Kusura bakmayın yeni gördüm.

Doktora için 33/a kardomun bulunduğu Sakarya Üniversitesi'ne döndüm, 3 ayda yatırdılar yolluğu.