Kayıtlı bulunduğunuz ösym bölge koordinatörlüğüne vermeniz gerekiyor.