Sayfa 16 - Toplam 32 İlkİlk ... 6141516171826 ... SonSon
Bulunan 151 den 160 - Toplam 315

Akademik Personele Zam (Yeni Haber)

Genel Güncel Olaylar Forumunda Akademik Personele Zam (Yeni Haber) Konusunu İncelemektesiniz

fakülte sekreteri kadar maaş alsak o da yeter - - - Güncellendi - - - ...


 1. #151
  shockhan
  Misafir
  fakülte sekreteri kadar maaş alsak o da yeter

  - - - Güncellendi - - -

  ayrıca istenilen zam değil-iyileştirme ...
  zammı iyileştirmeden sonra isticez

 2. #152
  Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  1.629
  bu konu ne zaman gundeme gelse aklıma levent kırca nın zam skeci gelir, icler acısı halimize tebessum ettirir
  shockhan bunu beğendi.
  Hayat hayal kırıklıklarıyla doludur, tabi akademisyenler için...

 3. #153
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  05-2013
  Mesaj
  10
  Relaxy hocam ilahi güldürdün zamla gülmeyen yüzümüzü zam skeci ile levent kırcanın sol tarafında ki adam özellikle saçları ile Gökhan beye benzemiyor mu ? skeci izleyip cevap verin lütfen

 4. #154
  Yardımcı Doçent Doktor
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Nerden
  ANKARA
  Mesaj
  845
  Üniversiteden gelen bir maili katkıda bulunmak isteyenler için aşağıya kopyalıyorum :  YÖK ve bağlı kuruluşlarında görev yapanların maddi - manevi ve özlük haklarını içeren
  taleplerimiz TÜRK
  EĞİTİM-SEN GENELMERKEZİNE ve TÜRKİYE KAMU-SEN ‘in görüşülecek konularını içeren dosyasına
  eklenmek üzere
  gönderilmiştir.

  Aşağıdaki konu başlıklarını inceleyerek; görüş , önerilerinizi ve maddeler arasından
  önceliklerinizi
  Sign In adresine veya sayfa altına bildirirseniz çalışmalarımıza önemli bir katkı
  sunacaksınız.

  Çalışmaların ve yapılacak görüşmelerin hayırlara vesile olması dileklerimizle.

  TES
  ANKARA
  1
  NOLU
  ŞUBE

  YÖNETİM
  KURULU
  TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YÖK VE BAĞLI KURULUŞLARINDA SENDİKAMIZCA 2014 YILI İÇİN TALEP EDİLEN
  KONU BAŞLIKLARI


  1- Asker öğretmen uygulaması gibi asker akademisyen uygulamasına gidilerek yeni üniversitelerin bu
  yolla
  akademisyen ihtiyacının giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

  2- YÖK ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan; Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri ve
  Enstitü
  Sekreteri kadrosunda bulunanların diğer kurumlarda emsal görev yapanlarda olduğu gibi MAKAM TAZMİNATI
  alabilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu anlamda 2914 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi
  ile kadro ve
  görev unvanları itibariyle makam tazminatından tüm çalışanlara ödenmesi şeklinde yeniden
  düzenlenmelidir.

  3- Geliştirme ödeneği, üniversitelerin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısı ön planda
  tutularak, öğretim
  elemanı sıkıntısı çeken gelişmekte olan üniversitelere daha öncelikli olarak ve daha yüksek
  oranlarda ödenmesi
  gerekmektedir. Oysa uygulama hiçte böyle değildir. Önceden açılan bir üniversitede uygulanan
  geliştirme ödeneği
  oranı %150 olarak belirlenirken sonradan açılan bir üniversitede geliştirme ödeneği oranı %
  100'dür. Bu durum
  Geliştirme ödeneği ödenmesine dair 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 14 üncü maddesine
  göre,
  4.4.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına terstir. Buna benzer farklılıkları başka illerdeki başka
  üniversitelerde de görmek mümkündür. Bu adil olmayan uygulama üniversitelerin lehine olacak şekilde
  düzeltilmelidir.

  4-Mevcut haliyle geliştirme ödeneği üniversite bütünlüğü içerisinde yer alan kesimlerden sadece
  akademik
  personele ödenmekte ve çalışma huzurunu bozmaktadır. Kurumların asli unsurlarından olan idari
  personelin de bu
  ödenekten yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  5-2914 sayılı yasanın 12. Maddesindeki üniversite tazminatı oranlarının 1,2,3,4, ve 5. bentlerde
  belirtilen %
  lik oranlar günümüz şartlarına göre yeniden artırılmalı. 6. Bent olarak idari personelin de
  tazminattan
  yararlanması için yasal düzenleme yapılmalı.

  6-YÖK ve bağlı kuruluşlarında çalışanlardan sadece akademik grupta yer alanların yararlandığı
  eğitim-öğretim
  ödeneğinde; 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun ek-1 maddesinde belirtilen “öğretim
  elemanlarına”
  ibaresinin “çalışanlara” olarak düzenlenmesi ile kurumlarda görev yapan herkesin yararlanmasının
  sağlanması.

  7- .657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii görev yapan idari personelden;

  4 yılsüreli lisans eğitimini tamamlayanların 1. Derecedeki ek göstergeleri 3600

  2 yılsüreli ön lisans eğitimini tamamlayanların 1. Derecedeki ek göstergeleri 3000

  lise ve dengi okulların3. Derecedeki ek göstergeleri 2200

  Olarak uygulanmalıdır. Diğer derecelerdeki ek gösterge rakamları yukarıda belirtilen üst sınıra
  göre düzenlenir.

  Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin de ek gösterge alabilmesi için düzenlemeler
  yapılmalıdır.


  8- YÖK ve bağlı kuruluşlarında da diğer kurumlarda olduğu gibi 657 sayılı devlet memurları
  kanununa tabi
  çalışanlar için; uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilerek ilgili birimlere
  dağıtılması için
  gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

  9-Geçtiğimiz yıllarda Üniversitelerde döner sermaye uygulaması olan birimlerde çalışanların, döner
  sermaye
  ödemesi olmayan başka bir birime görevlendirildiği tarihten itibaren, denge tazminatı ödenmiyordu.
  Görevlendirmelerin bir çoğu kişinin isteği dışında gerçekleşti ve maddi kayıplara uğradılar.

  Bu durumdan dolayı, geçmişte haksız yere kayba uğrayan çalışanların kayıplarını giderecek
  düzenlemelerin yapılması.

  10-Performansa dayalı çalışan birimlerde emsal ek ödemeye karşılık gelen ödeneklerin vergi
  matrahından muaf
  sayılması için yasal düzenlemeler yapılmalı.

  11-Üniversitelerde görev yapan idari personelin de çalıştıkları ve elde ettikleri proje
  paralarının ek ödeme
  kapsamı dışında tutulması için, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

  12- Yaz Okulu uygulaması yapan birimlerde öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı bir havuzda
  toplanmalı,
  uygulamayla doğrudan ilgili olan personele ilave ödeme olarak verilmelidir.

  13--Üniversitelerde görev yapan akademik personel kanun hükmünde kararnamelerde kapsam dışı
  bırakılmaları sonucu
  düşük maaşlarla çalıştırılmaya mahkum olmuşlardır. Günümüz koşullarına göre durumları gözden
  geçirilerek
  maaşların en az iki katına çıkaracak düzenlemer yapılmalıdır.


  14-Üniversitelerde uygulanan ders saati ücretleri en az iki katına çıkartılmalıdır.

  15- Öğrenci harçlarından yapılan yasal kesinti oranının düşürülerek ders ve mesai ücretlerine
  ayrılan oranın
  arttırılması sağlanmalıdır.

  16- Doktorasını bitiren araştırma görevlilerine ücret karşılığı ders okutma imkânı sağlanmalıdır.

  17- YÖK ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi idari personelden;
  mesleklerinde
  yüksek lisans ve doktorasını tamamlayanlara aşağıdaki oranlarda özel hizmet tazminatı ek olarak
  fazla ödenir.

  - Yüksek Lisans %20 - Doktora %40

  18- 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Kararları’nın amacı doğrultusunda
  çıkarılacak yeni bir
  tebliğ ile “ maaş karşılığı ders yükünün tamamlanmasından sonra, teorik dersler dışındaki
  faaliyetlerin
  (laboratuar ve uygulama dersleri) ücrete tabi olan 10 saatlik kısmı dikkate alınır ” ifadesindeki
  10 saat
  sınırlamasının kaldırılarak, girilen ders saatinin tamamının ücretlendirilmesi yönünde düzenleme
  yapılmalıdır.


  19- -Teknik öğretmen unvanı alanlardan;

  - Kamu kurumlarında teknik personel olarak görev yapanlara; 190 sayılı cetvelde “teknik öğretmen”
  unvanlı
  kadrolar ihdas edilmeli.

  Ek gösterge cetvelinin II. Teknik hizmetler sınıfı a- bendinde; mimar, mühendisten sonra gelmek
  üzere “teknik
  öğretmen” unvanı eklenerek aynı özlük haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.

  20-Gösterge ve Ek gösterge Tablo puanlarının günümüz şartlarına göre akademik ve idari personel
  için yeniden
  düzenlenerek derece ve kademelerine uygun artışlar yapılmalıdır.

  21- Araştırma fonlarından öğretim elemanlarının eşit şekilde yararlanabilmesi için, projeler unvan
  gözetilmeksizin, objektif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda bağlayıcı düzenlemeler yapılmalı.

  22- Üniversite araştırma fonları, fon kesintisinden muaf tutulmalı ve projelere tasarruf tedbirleri
  uygulanmamalıdır.

  23- Kurumlarda kadro yokluğu gerekçesiyle veya görevde yükselme unvan değişikliği sınavının
  açılmaması sonucu
  unvanları ile farklı kadrolarda çalıştırılan, 657 sayılı yasanın a bendine tabii çalışanlara, bir
  defaya mahsus
  unvanlarının karşılığı olan kadroların direkt verilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  alt kadrolardave alanları dışındaki işlerde istekleri dışında çalıştırılmaya zorlanmamalı.

  24-Doktorasını bitirmişakademisyenlerin önündeki kadro sıkıntısı giderilmelidir. Doktorasını
  yaptığı ana bilim
  dalında norm kadro çerçevesinde kadro sıkıntısı var ise kişinin yaptığı tercihler doğrultusunda
  yeni açılan
  üniversitelere YÖK tarafından ataması yapılmalıdır. Ayrıldığı ana bilim dalında 2 yıl içerisinde
  ilana çıkılırsa
  öncelik kurumdan ayrılan kişide olmalıdır.

  25-Bütün öğretim elemanlarına en az altı aylık yurtdışı tecrübesi kazandırılmalıdır. Doktora
  öğrencileri en az
  bir defa olmak üzere yurt dışında görevlendirilmeleri için teşvik edilmelidir.

  26- Üniversitelerde dekanlık ve rektörlük seçimlerinde tüm öğretim elamanları ve idari
  personelin oy
  kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  27- 29.08.2005 tarihinde sendikamız ile Hükümet arasında imzalanan mutabakat metninin 9.
  maddesinde alınan
  aşağıdaki kararların gerçekleşmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır;

  a)Araştırma Görevlisi, uzman öğretim görevlisi ve Yardımcı Doçentlere kadro güvencesinin sağlanması,

  b)Üniversitelerden beklenen bilimsel çalışmaların gereği gibi yapılmasını teminen daha fazla
  Araştırma Görevlisi
  istihdamına yönelik olarak merkezi idareden kaynaklanan sınırlamaların kaldırılması,

  c)Öğretim elemanı ücretlerinin iyileştirilmesi,

  d)Konfederasyonların temsilcilerinin üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim
  organlarında temsil
  edilmesi,

  e) Üniversite bünyesinde yer alan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması için
  gerekli yasal
  düzenlemelerin yapılması.

  28- Araştırma görevlileri, okutman ve uzmanlara proje yöneticiliği hakkı verilmelidir.

  29-Araştırma görevlilerinin problemleri;

  a) Araştırma görevliliği tanımının yeniden yapılması, asistanlık kavramıyla birbirinden ayrılması
  ve görev
  sınırlarının yeniden belirlenerek belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

  b) Yüksek lisans ve doktora eğitimi veremeyen üniversiteler, araştırma görevlisi olarak aldığı
  elamanların
  lisansüstü görevlendirilmelerini en kısa sürede yapmalı ve bu konuda yapılıp yapılmadığı YÖK
  tarafından
  denetlenmelidir.( Takip eden ilk eğitim öğretim dönemine kadar yapmaları zorunlu kılınmalıdır.)

  c) 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin kongre ve bilimsel toplantılara
  katılım ücretlerinin
  görevlendirildiği üniversite tarafından ödenmesi sağlanmalıdır.

  d) 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlileri doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra,
  kadro şartı
  aranmaksızın ilgili üniversitelerde yardımcı doçentlik kadrosuna atanmaları için gerekli kanuni
  düzenlemeler
  yapılmalıdır.

  30- Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri kadrosunda görev yapan
  araştırma
  görevlilerine ( 50/d kapsamında) görev süreleri bitiminden sonra en az 1 yıl intibak süresi
  verilmelidir.

  31- Tüm idari kadroların atamaları, görevde yükselme sınavı ile yapılmalıdır. (Fakülte sekreteri,
  daire başkanı,
  vb.) Bu doğrultuda; gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  32-Akademik yükseltilmelerde ön yeterlilik bilimsel çalışmalardan ve öğretim etkinliklerinden
  ibaret olmalı,
  sözlü sınav adayın yeterli görülen bilimsel çalışmalarından yapılmalı, bu konularda objektif
  kriterler
  belirlenmelidir. Doçentlikteki sözlü sınav kaldırılmalı ya da sözlü sınav içeriği adayın
  çalışmaları ile
  sınırlandırılmalıdır.

  33- Görev ve unvan itibariyle; yabancı dilin zorunlu tutulduğu ve baraj sayıldığı durumlarda
  ilgili personele
  yabancı dil öğrenme tazminatı ödenmesinin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  34- Üniversitelerde rektörlüğe bağlı servis dersi veren bölümlerin, aynı nitelikteki 4 yıllık
  öğretim yapan
  bölümlere bağlanması ve burada görev yapan okutmanların fakültelerde görevlendirilmelerinin
  sağlanmasına yönelik
  kanuni düzenlemelerin yapılması.

  35-Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin istihdam edildiği
  kadrolara (Genel
  Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği v.b) vekâleten dahi olsa, akademik personelin
  atanması ve
  görevlendirilmesi önlenmeli, bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

  36- Meslek yüksekokullarında yeterli sayıda akademik ve idari personelin bulundurulması için
  kadro açılmalıdır.

  37- Yüksekokullarda görev yapan öğretim üyelerinin enstitüler bünyesinde açılacak yüksek lisans ve
  doktora
  programlarında ders vermelerini ve öğrenci yetiştirmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeler yapılmalı.

  38-Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden; yüksek lisans ve doktora öğrencisi
  bulunanlara
  eğitim süresince ( uzatma süreleri hariç ) her ay için net maaşlarının %10’u kadar ilave ödenek
  verilmesi için
  düzenlemeler yapılmalı.

  39-Üniversitelerde 13/b maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerde, personelin rızası bağlayıcı
  olacak şekilde
  kanuni düzenlemeler yapılmalı.

  40- Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurumlarda yeterli ve zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler
  yapılmalı.

  41- Yüksek öğretim kurumlarında çalışanların; kendilerini ve görevlerindeki performanslarını
  geliştirecek hizmet
  içi eğitim kursları, üniversiteler tarafından sağlanmalıdır. Sertifikalı hizmet içi eğitim
  kurslarının açılması
  talep olması halinde zorunlu hale getirilmelidir.

  42- Üniversitelerde görev yapan idari personellere, üniversiteler arasında bire bir becayiş
  yapabilme hakkı
  tanınmalıdır.

  43- Tüm üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim koordinasyon birimlerinin
  oluşturulması için
  yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

  44-Kurumlarda Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılmasının zorunluluk haline
  getirilmesi için
  gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.

  45-Sendikamız ile hükümet arasında 2006 yılı toplu görüşmeleri neticesinde imzalanan, mutabakat
  metni sonucunda
  alınan denge tazminatı ( günümüzdeki adı ile ek ödemeler ) Taban aylığına ve emekli maaşına
  yansıyacak şekilde
  düzenlemeler yapılmalı.

  46-Kurumlarda mevcut ayniyat saymanlığı ve ambar memurluğu kadroları ile ilgili 5018 sayılı
  yasanın 44. Maddesi
  ile ortaya çıkan belirsizliklerin kaldırılması ve yasanın işlevsellik kazanması için gerekli
  yasal düzenlemeler
  yapılmalıdır.

  47-Öğretim üyesi grubu olan; Profesör, Doçent ve yardımcı doçent kadrolarının eşit
  değerlendirilmesi ve bu
  grupta yer alan yardımcı doçentlerle yapılan sözleşmenin kaldırılması için gerekli yasal
  düzenlemelerin
  yapılması.

  48-Mesai saatleri dışında; hizmet içi eğitime katılan kursiyerlerle, kurs yöneticisi ve diğer
  görevlilere fazla
  mesai ücreti ödenmelidir.

  49- Kurumların Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarını yasal sürelerinde yapmasının
  sağlanması.

  50- Kurumlarda görev yapan Teknik Personel ile ( Mühendis, Tekniker, Teknisyen vb.) aynı derece
  ve kademede
  görev yapan memur kadrosundaki bir çalışanla arasında maaş farkı yoktur. Bu unvan sahiplerinin
  yapmış oldukları
  işin riski de göz önüne alınarak maaş hesaplamalarının buna göre düzeltilmesi yararlı olacaktır.

  51-Teknik kadroda çalışan personelin iş riski tazminatlarının gözden geçirilerek günümüz
  koşullarına uygun hale
  getirilmelidir.

  52-Şoför kadrosunda görev yapan personele iş riski tazminatı ödenmesi için gerekli yasal
  düzenlemeler yapılmalı.

  53- Sırası ile 4/C de çalışırken 4/B’ ye ve 4/A’ ya geçirilen kamu kurumlarındaki personelin
  “
  ortak bütçeden maaş alabilmeleri “ için düzenlemeler yapılmalı.

  - 4/C’ de geçen hizmet süreleri kurumlarında kıdeme ve kazanılmış hak aylığına sayılmalı. Bu
  doğrultuda kanuni
  düzenlemeler yapılmalı.

  54-Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel; bitirdikleri okuldan aldıkları unvanlara
  göre alanları ile
  ilgili bir üst çalışma grubuna dahil edilerek intibakları yapılmalı.

  Yardımcı hizmetler sınıfında aşçı ünvanı ile görev yapan personelden; ilgili meslek lisesini veüst
  öğrenimlerini
  bitirenler ile usta öğretici belgesine haiz çalışanlar teknik hizmetler sınıfında
  değerlendirilerek teknisyen ve
  tekniker ünvanlarına denk gelen usta aşçı ve aşçıbaşı ünvanları almaya hak kazanırlar ve
  kurumlarda bu
  ünvanlara ait kadrolar yasal düzenlemeler doğrultusunda ihdas edilerek ilgili çalışanlara
  verilmelidir.

  55-Tüm meslek gruplarındaki unvanların; açık şekilde görev tanımları yapılarak yetki ve
  sorumlulukları
  belirtilmelidir.

  Yetkisiz kişiler alanları dışında çalıştırılmamalıdır.

  56-Üniversitelerde de, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi alanlarıyla ilgili “uzman” ve “uzman
  yardımcılığı”
  kadroları ihdas edilmeli.

  57-Halen 3 er aylık dönemlerde 45 TL. Ödenen toplu görüşme ödeneklerinin artırılarak , her ay
  ödenmesi için
  düzenlemeler yapılmalıdır.

  58-Emekli ikramiyesi ve maaşında dikkate alınmayan 30 yıldan sonraki hizmet sürelerinin ,
  hesaplamalarda dikkate
  alınması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 59- 5188 Sayılı yasal düzenleme
  doğrultusunda,
  657 sayılı kanuna tabi kadrolarda görev yapan; bekçi ve koruma güvenlik kadrolarındaki
  personellerin genel idari
  hizmetlerdeki münhal kadrolara atamalarının yapılması sağlanmalıdır.

  60-Sendika yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri yetkili sendika temsilcileri; çalıştıkları birimin
  dışındaki
  görevlendirilmelerinde, haklarında konu edilen gerekçeler yargı kararıyla kesinleşmedikçe ve kendi
  istekleri
  olmaksızın görev yerleri değiştirilemez.

  - Profesyonel yöneticiliğe ayrılmamış sendika yönetim kurulu üyeleri haftada bir iş günü,
  kurumdaki
  yetkili sendika temsilcileri de haftada yarım iş günü sendikal izin kullanırlar. Bu izin süreleri
  bölünerek
  kullanılamaz.
  - Sendika yönetim kurullarında ve zorunlu organlarında görev alan üyeler;

  Sendikalarının düzenlediği eğitim, istişare ve yasal gerekçeler doğrultusunda katıldıkları
  toplantılarda
  çalıştıkları kurumlarına resmi olarak bildirilmesi halinde bu süreler için idari izinli sayılırlar.
  Konular hakkında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı

  - - - Güncellendi - - -

  İlgili web adresi : www.tesank1@hotmail.com
  " Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir." B.S.N.

 5. #155
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  95
  2005te kadro ve maas iyileştirme anlaşması olduguna gore hükumeti mahkemeye verebilirlerdi?

  YÖK yasama ve yürütmeye karsi bu kadar güçsüzken bizim ısımız turk egitim sen ile olmaz. Zaten mutabakat yapilali 9 sene olmuş. Uğraşsınlar bakalım. İdari personel icin listedekilerin hepsi yapılır bizimkiler atlatilir.

 6. #156
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  668
  ya arkadaşlar sözlemeliler kadroya deniliyor ya biz ya biz ne olacagız ? biz sözleşmeli değilmiyiz bizi neden görmiyor bu hükümet....... ne maaş ne kadro ne isteniyor bizde gerçekten anlamıyorum.....

 7. #157
  Lisansüstü
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Mesaj
  10
  kadro ve maaş için 2023 yılını bekleyiniz arkadaşlar...

 8. #158
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  5.055
  Alıntı globalerol Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  ya arkadaşlar sözlemeliler kadroya deniliyor ya biz ya biz ne olacagız ? biz sözleşmeli değilmiyiz bizi neden görmiyor bu hükümet....... ne maaş ne kadro ne isteniyor bizde gerçekten anlamıyorum.....
  Hocam sizin sözleşmeli kadronuz ile o bahsedilen sözleşmeli kadro aynı şey değil. Üniversitelerde kalıcı kadro yok zaten, sadece doçentler alabiliyor o kadroyu.

 9. #159
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  05-2012
  Mesaj
  235
  ya kusura bakmayın ama zam beliyormuyuz hala. benim hiç ama hiç ümidim yok maalesef ya

 10. #160
  Akademikpersonel.org
  Üyelik Tarihi
  09-2010
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  17.053
  Alıntı globalerol Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  ya arkadaşlar sözlemeliler kadroya deniliyor ya biz ya biz ne olacagız ? biz sözleşmeli değilmiyiz bizi neden görmiyor bu hükümet....... ne maaş ne kadro ne isteniyor bizde gerçekten anlamıyorum.....
  Sözleşmeli değiliz. Kadro karşılığı sözleşmeliyiz çok farklı bir durum bizimki, hükümet 4/b'lileri kadroya geçiriyor biz katen onların geçireceği kadro içindeyiz. Şuradaki yazım tüm akademik personel içindir: ÖYP Özlük Hakları: Maaş ve Ödenekler
  Özel mesaj Yolu İle Soruları Cevaplandıramıyoruz, Foruma Sorarsanız Daha Hızlı Bilgi Edinebilirsiniz

Benzer Konular

 1. Akademik Personele Zam Yok (Çetinsaya)
  Araştırma Görevlisi forum içinde, yazan globalerol
  Cevap: 26
  Son Mesaj: 08-07-2013, 15:19
 2. Hükümetten Memurlara Çok Güzel 2 Haber!
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 22-04-2013, 11:27
 3. Askeri Personele Anne ve Babasından Dolayı Tayin Hakkı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 22-04-2013, 00:26
 4. YÖK'ün yeni akademik ilan sayfasına ulaşılamıyor
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan handikap
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 16-01-2013, 21:14
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj: 05-06-2011, 01:28

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git