Doçentlik başvurusu için doktora alanı-Doçentlik başvuru alanı aynı olması şart değildir. Yayınların Doçentlik anlamıyla ilgili olması yeterlidir.