6 yıllık maaş+%50 fazlası+yasal faiz = 546.489.72.-TL. tutarlı senet düzenlendi
(taahhütname ve kefalet senedi toplam 4 sayfa)
• Senet 6 yıl süre için hesaplanan toplam değer (546.489.72.-TL. ) üzerinden düzenlendi
ve notere de 969.97.-TL. ödeme yaptım. (öğrenci taahhünamesi olduğu için damga vergisinden muaf)

• Doktora 6 yıldan erken sürede biterse almadığım paranın harcını bir güzel şimdiden verdim her neyse
Burda önemli olan noter olayını üniversite dayatıyor ancak notere ödemeyi ben yapıyorum.

Noter ücretini üniversiteden talep edebilirmiyim ?