Walras'ın denge modelinde reel fiyatların neden belirlenemediğinin ispatı, philips eğrisinin parasal yanılsama, mutlak ve uyarlamalı bekleyişler altında değişiminin grafiksel gösterimi ve tartışması, dolaylı fayda fonksiyonun matematiksel olarak türetilmesi, fayda fonksiyonlarının çeşitlerinin grafiksel gösterimi ve matematiksel açılımları, içsel ve dışsal büyüme modellerinin karşılaştırılması ve bu bağlamda türkiye'nin değerlendirilmesi.